دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

۱۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

+

امروز،حجت السلام والمسلمین حسینی قمی... به لیست اسامی،علاقه مندی های بنده اضافه شد یه لیست 4 نفره...کاش بیشتر بشه. منطق+احساس+جسارت+اعتقاد= ایمان     پ.ن: دارم میشنوم صداشو... رعدو برق...بارون... این هوا خیلی به آسمون میاد
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۳۲
معصومـــه پــورابـراهیـــم
جالـــب تریــن توصیـفــــی بــــود کـــه درمــــورد خــــودم شنــیــدم! تـــا حــالا کســـی اینجــــوری خُــلاصــم نکــــرده بــــود! " بنــــدهء خــــداتـــــــــــرس"
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۱۹
معصومـــه پــورابـراهیـــم
خیلی خوبه یه بد ،یه روز،خوب بشه...
ولی ...
خیلی بده یه خوب ،یه روز،بد بشه!
گاهی میگم: اونی که میتونه خوب باشه،شاید هیچ وقت "واقعا "بد نبوده و... اونی که میتونه بد باشه ،شاید هیچ وقت "واقعا "خوب نبوده! راستی چرا مهربونی با مزاج بعضی هامون سازگار نیست!نه توان پرداختشو داریم،نه جنبه دریافتشو!
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۹:۰۳
معصومـــه پــورابـراهیـــم
گوشه ای می نشینــم و فیگور قهر می گیــرم! قهـــر با تمام آدمهایــــی که نمی فهمنــــد مــــرا! اندکــــی اندیشـــه و بعد جدال با منطــــق و احســـاس! "راه حـــــل نهایــــی،قابل فهـــــــــــم شو" قانــــع می شــــوم ... آشتــــی میکـــنم با همــــه... امـــــا دقایقــــــی بعـــــد... تنهـــــا با خــــودم قهــــرم! چـــون اینبـــار،خــودم را نمـــی فهمــم ...   سکانـــــــس آخـــــــــــر؛ غریبـــــه باش برای دیگــــران، اما آشــــــنا برای خـــــودت...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۴۹
معصومـــه پــورابـراهیـــم
معتـــقدم به عــده ای از آقایون،هـــر روز بـــاید تبریک گفـــت خانـــم ها!میگـــم بد نیـــست گــاهی اینطور فکر کنیـــم.هان؟! او مـــــــرد است دستهایش از تو زبرتر و پهن تر است... صورتش ته ریشی دارد... جای گریه کردن ،موهایش سفید می شود... او باهمان دستهای زبرش تورا نوازش می کند... به او سخت نگیر.... او را خراب نکن.... او را نامرد نخوان.... آنقدر او را با پول و ثروتش اندازه گیری نکن.... فقط به او نخ بده تا زمین و زمان را برایت بدوزد فقط با او روراست باش،تا دنیا را به پایت بریزد آن مردی که صحبتش را می کنم خیلی تنهاتر از زن است... لاک به ناخنهایش نمی زند که هروقت دلش یک جوری شد،دست هایش را باز کند،به ناخنهایش نگاه کند و ته دلش،از خودش خوشش بیاید! نمی تواند وقتی دلش گرفت،به دوستش زنگ بزند،یک دل سیر گریه کند و سبک بشود... مرد دردهایش را اشک نمی کند،فرو می ریزد در قلبی که به وسعت دریاست.... یک وقت هایی.... یک جاهایی.... باید گفت: “میــــــــــــــــم  “مثل  "مــــــــــــــــــــــرد". تقدیم به تموم "مردهـــای" ایـــرانی،که جمــــــلات،در وصفشون ناتوانند...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۵۰
معصومـــه پــورابـراهیـــم
به چشمهـــایـــت بگــــــــــو... نگاهـــم نکننـــد... بگـــو وقتـــی خیـــره ات مـــی شـــوم،کــارشـــان بــه کـــار خـــودشـــان باشـــد... نـــه کـــه فکـــر کنـــی خجالـــت مــی کشــــم ها.....نـــه! حواســـــم نیـــست ... عـــاشق تـــر می شـــوم...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۱۰
معصومـــه پــورابـراهیـــم
نمــــی دانستـــم… دور مــــی شــوی اگـــر دور شـــوم! نمـــی بخـــشی اگـــر خطـــا کنـــم! فــرامـوش مـی کنــی اگـــر فرامـــوشت کنـــم! درکـــم کـــن!  رســم عاشــقــی را از او آمــــوختــــــم...  به جـــز خـــــــــدا،یــار دیــــگری نداشــــتم.     پ.ن: میشـــه؟نــه.نمی شــه خیلـــی دوســـت نداشـــت... چقدر خوبـــه یکـــی مثـــل تـــورو دارم خدا.
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۳۶
معصومـــه پــورابـراهیـــم

به دنبال عطرهای گران قیمت نباش...
دیگر،توان خوشبو کردن ندارند!
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۷
معصومـــه پــورابـراهیـــم