دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

عجب هوایی دارد دلم...
بوی نم می گیرند واژه هایم در این هوا...
دلم پر است!پر از تنهایی!
شادم از اینکه غمگینم،میدانم قرار است بازهم مهمان کسی باشم که انتظارم را می کشد...
 مهربانم! تنگ نیست دلم اما بی دلیل گرفته!عادت کرده ام پی دلیل نباشم چنین لحظه هایی ...
می خواهم گمان کنم تو دعوتم می کنی گاه گاهی ...
حرفی آماده ندارم ،ناگهانی دعوتم به خانه ات....
می دانم نگفته های دلم را میخوانی ولی می خواهم بگویم...
بگویم بهترینم! خوشحالم که فقط تو آرامم می کنی...

 بازم وقتی که دلگیرم سراغ تو رو می گیرم
ندارم جز تو امیدی بگو دستاتو می گیرم
 خدایا دل من سرده نگو راهشو گم کرده
 هنوزم تو بخوای می شه از این بیراهه برگرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلم بارون می خواد اونم از نوع قشنگش ...
((جمعه)) امشب ساوه هم بارانی شد...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۱ ، ۰۸:۱۸
معصومـــه پــورابـراهیـــم