دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

به رهیافت حریصانه می خندیدم!
استاد می گفت:حریص است ،کوتاه ترین راه را می خواهدبدون اینکه به پیچیدگی اش توجه کند!رسیدن به مقصد تمام درگیری اوست وچگونگی رسیدن را نمی بیند!
دوستش نداشتم با اینکه زیباتر از mst بود، زیباتر از کروسکال حتی ساده تر از prim بود، پریمی که پرسروصدا بود و شلوغ ،جزوه را زشت می کرد تا رسم شود ولی زیباترین ها را میخواست عاقلانه رفتار میکرد .
چه رهیافتی بود این حریصانه! عجول بود فقط می رفت هرچه باداباد!یک سفر کوتاه را با بیشترین هزینه طی می کردظاهربین تر از بقیه بود واین خصلتش را دوست نداشتم،در خاطرم ماند تا فراموش نکنم کوتاه ترین مسیر همیشه بهترین مسیر نیست...
طراحی الگوریتم هم دنیایی بود برای خودش ...

ریاضی مهندسی ابهام داشت ،صورت مسئله کوتاه بود وقشنگ اما جواب ها...
جواب ها سخت بدست می آمد ،درست مثل زندگی که پر از سوال های به ظاهر ساده است ولی باید عمر را خرج جوابهایش کنی... استاد که درس میداد کلافه نگاهش می کردم که چقدر ساده می نگرد به این همه مسائل مبهم!
او میدانست چه می گوید ولی ما نمی فهمیدیم چه می نویسیم!
کارش درست بود ولی حافظه مان ضعیف بود و مجبور بود دائما گذشته را یادآوری کند،شاید همین است دلیل یادآوری گذشته های سخت از جانب خدا تا حال را بهتر درک کنیم...
با خودم می گفتم به چه کارمان می آید؟
وقتی نمی توان از مشکلات مشتق گرفت!
وقتی آدم ها حد ندارند و همیشه وابسته اند !به مال دنیا به موقعیت،وقتی برای بدست آوردن چیزهایی که درحدشان نیست می جنگند آنقدر که ظرفیت و مقدار خود را نادیده می گیرند و نابرابر می شوند با آنچه هستند!
وقتی در واقعیت آدم ها به ندرت پیوسته می شوند چرا بررسی شان کنیم!
قوانین کوشی ریمان هم به درد زندگی نمی خورَد،فقط برابری می خواهد!کافیست در یک نقطه هم مسیر و موافق زندگی نباشی، همان یک نقطه را معیاری می کند برای رد صلاحیت!
در مثلثات زندگی هم که اینگونه به نظر می رسد همیشه منفی تآثیرگذارتر از مثبت است!
این همه نکته منفی در یک درس!آنوقت انتظار دارند زندگی را پاس کنیم!
یک مبحث را هم که اصلا درک نکردیم ،آخر نفهمیدیم زندگی در چه نقاطی تکین دارد!
با سپاس از بخش اول که درکش ساده تر از همه ی بخش ها بود،یاد گرفتیم در زندگی همیشه بخش حقیقی ساده تر از موهومی پیش می رود...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۱ ، ۰۹:۱۸
معصومـــه پــورابـراهیـــم