دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

دیالوگ ماندگار

جمعه, ۷ دی ۱۳۹۷، ۰۷:۲۱ ب.ظ
بین منو تو یک تفاهم بیشتر نیست
هردو فهمیدیم که باهم فرق داریم!
(ترانه باران/محیا اسناوندی)
از یه کتاب شعر میخوند،خیلی جالب بود برام....
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۷/۱۰/۰۷
معصومـــه پــورابـراهیـــم