دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

برای تــو می نویــسم

پنجشنبه, ۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶ ب.ظ

مدیونید اگر فکر کنید هدفی پشت پست های این مدلی ام است. خیلی بی انصافیست اگر اینگونه فکرکنید آقای غریبه امروز و آشنای فردا،فقط میخواهم بدانی دراین بازه زمانی چقدر بی اشتیاقم نسبت به ازدواج،افتخار نیست نه!خودم هم نگرانم اما واقعا یکی از صدتا را می نویسم در وبم در این خانه که گاه گاهی محرم می شود برای رازهایم تا یادم نرود خواستگار داشتم و به هیچکدام حتی اجازه صحبت نداده ام!(مثلا همین چندروز پیش که به موقع رسیدم و کنسل کردم )

میدانی باخودم میگویم،مردهای امروز چه می‌خواهند از ازدواج!برای کدامشان افکار و رفتار و اعتقاد دختری معیار انتخاب است در ابتدا!برای کدامشان من ،خود من با ارزشم!با کدامشان می توانم بنشینم و یک دل سیر حرف بزنم و ذوق مرگ شوم از اینکه بیشتر از خودم میداند!با کدامشان می شود دراوج سکوت و فقط با نگاه حرف زد و او بفهمد و لبخند بزند به تمامشان.با کدامشان می شود راه رفت و قدم زد و ....نمیشود نمیتوانم همه چیز را بگویم،ولی نمیدانم با کدامشان می شود فقط قلب را لمس کرد.شاید حالا بفهمی چرا بی اشتیاقم.هیچ کدامشان رامتفاوت از هم ندیده ام...من همچون تویی میخواهم که برایش می نویسم،شاید بعدها اگر بدانی تو دقیقا همانی هستی که بین تمام این کدام ها انتخابت کرده ام بفهمی چه دختر عجیبی را به همسری انتخاب کرده ای.شاید هم هیچوقت بین هیچکدام از این کدام ها نیافتمت و آن وقت این پست ها از دختری که به دنبال کدامِ خاصِ زندگی خودش دیار فانی را وداع گفت به جا بماند....

اگر عشق جانِ من شدی،بدان که جانِ من شدی...چقدر بعید است این جان شدن از دیدِ من!وچقدر لذت بخش این جان شدن برای من...

موافقین ۳ مخالفین ۱ ۹۷/۱۰/۰۶
معصومـــه پــورابـراهیـــم