دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

یلدا

جمعه, ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ
نمیدانم!
چگونه میتوان شب وداع با پاییز را جشن گرفت!!!
موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۳۰
معصومـــه پــورابـراهیـــم