دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
  • ۸ آذر ۹۷ , ۱۲:۴۲
    5آذر
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

برای تو می نویــسم...

پنجشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۶ ب.ظ

بارها شنیده بودم که میگفتند: مردها از زنهایی که ضعیف هستند و حس ترحم مرد را طلب میکنند، یا کاری میکنند که مرد دلش به حالشان بسوزد خوششان می آید، پس باید زرنگ بود.

اینبار در تلویزیون شبکه مستند هم از زبان یک مرد شنیدم!!!!!!وا عجبا!

با این اوصاف باید اعتراف کنم در تمامِ طول زندگیم،حتی یک بار حتی یکککککک بار کاری نکرده ام که دل مرد(یاحتی زنی) به حالم بسوزد و بالعکس آنقدر قوی نشان داده ام که درصدد ضایع کردن و تحقیرم قدم برداشته اند تا مگر اینکه "مجبورم"کنند جلویشان ضعیف بودن را اقرار کنم!بااین حال آنهایی که خواستگار دوآتیشه عاشق پیشه بودند، جذب خصلت نداشته من شده بودند! همان قدرتی که شکننده بودنم را پشتش مخفی کرده ام،من فقط مقابل یک نفر التماس کردم،به تو میگویم تا بدانی، آن هم خدا بود،ومقابل یک نفر شکننده بودنم را بروز خواهم داد،مقابل تو ،تویی که مطمئنم کردی کنارت به آرامش میرسم و من تو را برای ادامه راه زندگی ام انتخاب کردم.از حس ترحم هم بی نهایت متنفرمممم و همیشه حاضر بوده ام بمیرم بمیییرم ولی دل کسی به حالم نسوزد، حتی اگر تا آخر عمرم هم،مردی جذب خصلتم نشود برای ازدواج.

پس بدان به هر دلیلی، اگر مقابل تو شکستم، اشک ریختم و دلت به حالم سوخت، سخت ترین کار دنیارا مقابلت انجام داده ام و ذره ای به صداقت حرف هایم شک نکن و خوشحال باش که آنقدر عزیز دلم بوده ای که اشک هایم را نشانت داده ام.

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۰۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم