دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

دیالوگ ماندگـار

پنجشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ق.ظ
بدی زیادی خوب بودن،اینِ که باید به همه ثابت کنی احمق نیستی.
(رحیم نوروزی /سریال بازی نقاب ها)
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۱۰
معصومـــه پــورابـراهیـــم