دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

دیالوگ ماندگار

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۰۴ ب.ظ
پارسا:حدیث جان ببخشید سرت داد زدم
حدیث:داد زدن همیشه هم بد نیست،یه وقتایی توش غیرت هست،دوست داشتن هست،احساس مسئولیت هست...آدم واسه چنین دادزدنی عذر خواهی نمیکنه.
(ملیکا شریفی نیا/دلدادگان)
چقدر دوست داشتم و می فهمیدم حرفاشو...ای ول
موافقین ۵ مخالفین ۲ ۹۷/۰۸/۰۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم