دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

نیمه شب من...

دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۵ ق.ظ
میدونی چی جالبه! اینکه بعد از چند سال، هر وقت به روزا و خاطرات عاشقانم فکر میکنم، به روزایی که تمام دنیای من یه سجاده بود و تمام اشتیاق من شنیدن اذان برای شروع همصحبتی باتو،روزایی که جانم گفتن های تو رو مقابل تمام خدایا گفتن هام می شنیدم!دوباره عاشقت میشم و بغض میکنم! این چه عشقیست چه عشقیست که در دل دارم!!!
محبوب من،عشق تو رو برای همه آرزو میکنم
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۳
معصومـــه پــورابـراهیـــم