دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

دلم تنگ شد

جمعه, ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۳ ق.ظ
داشتم ملک سلیمان می دیدم...
لحظه ای که کِشتی از آسمون به زمین نشست و مردم معجزه رو دیدند ولی باز حمله کردن!منو ترسوند.
اما اون لحظه که عده ای از مردم از حضور حضرت سلیمان ذوق کردن و با دیدنش خندیدن،بغض کردم ،دلم تنگ شد واسه امام زمان.... با خودم گفتم اونم که بیاد اینجوری ذوق می کنیم:)
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۳
معصومـــه پــورابـراهیـــم