دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

قیامت

چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۷ ب.ظ

ندیده بودم،قیامت این مدلی تو خواب ندیده بودم!

چه قیامتی بود!

چه هراسی !خونه هارو ببینی که داره تخریب میشه،آبی که طغیان کرده و داره وارد شهر میشه و مردمی که هراسونن و تو صدا میشنوی!صدای درونتو که بهت میگه تموم شد.همین بود دنیا!تموم شد و دیگه وقتی نداری!برای هیچ کاری هیچ وقتی نداری!می‌بینی که تاچند دقیقه دیگه خودتم فرو میری تو این قیامت و فقط میتونی نگاه کنی و حسرت بخوری برای تمام لحظه هایی که میشد خوب زندگی کنی و نشد!و بعد با تمام وجودت و از ته قلبت و با پشیمونی کامل فریاد بزنی،خدایا توبه میکنم خدایااااا توبه میییییییکنم و باتمام وجودت از بی فایده بودن این توبه حتی توی خواب،خبر داری و میدونی بی فایدست!اما تکرار میکنی چون همون چند لحظه قبل از مرگت هم میخوای تمام راه هارو بری ،چنگ بزنی و آمرزیده بشی،که یهو.... تو یه جای سرسبز چشماتو باز کنی و نورو ببینی....

کاش قیامت رو خودمون قبل از قیامت برپا کنیم....گاهی دور می بینمش وگاهی مثل این خواب،نزدیک ِِ نزدیک!انقدر نزدیک که دلم میخواد تمام این دنیارو بذارم کنار و با دنیای خودم بشینم یه گوشه دیگه و زندگی کنم

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم