دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

امروزو دوست نداشتم

سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ

وقتی بی انرژی ام

وقتی خستم

وقتی بی حوصله م یعنی یه جای کار میلنگه.

دوست ندارم برخلاف میلم کاری رو انجام بدم،وقتی قبول نمیکنم و میگم دوست ندارم  نباید اصرار کنن،نباید خواهش کنن،من آدمِ اجبار نیستم و این تمامِ دلیلِ حال ِِ بدِ امروزمِ....از دستِ خودم کلافه و عصبی ام،همین....همین که از دستِ خودم عصبی ام،عصبیم میکنه.

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۱۰
معصومـــه پــورابـراهیـــم