دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

با من باش...همیشه

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰ ب.ظ

خانم بفرمایید بیسکوئیت

خانم بفرمایید آلو

خانم بفرمائید شیرینی....

و من هربار مقابل این همه علاقه کوتاه میام و سهیم میشم توخوردن خوراکی ها.

نمیدونم ولی حس میکنم کار برای زن نیست و یا شاید زن برای کار نیست!درکل این تنها شغلی بود که میگفتم هیچوقت نمیرم سرکار تا زمانی که معلم بشم.

دل نوشت:خدایا تو تک تک این روزا حست میکنم.نگاهتو علاقتو کمکتو....خداجونی کمکم کن مثل همیشه و نادیده بگیر و ببخش اشتباهات منو،مثل همیشه...به هیچکس جز خودت دل نبستم،ازت میخوام تازمانی که لیاقت دارم معلم باشم.ازت میخوام ذره ای مال حروم وارد زندگیم نشه و اگه قراره بشه در هر شرایطی حتی اوج موفقیت هم که بودم منو به جای اولم برگردونی،فقط خودت ازم راضی باش فقط خودت.

میدونی میترسم خدا....میدونی میترسم از شکستن دل از حروم از خیلی چیزایی که تورو ازم بگیره.

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۰۷
معصومـــه پــورابـراهیـــم