دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

دیالوگ ماندگار

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۱ ق.ظ
کلاغ هم قشنگه،اگه در شرف مقایسه با طاووس قرار نگیره
(حسین رفیعی/لوتوس)
موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۲۲
معصومـــه پــورابـراهیـــم