دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

طرح کشته سازی

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۹ ب.ظچقدر من قبول دارم تحلیلهای این بشرو...
موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۲۰
معصومـــه پــورابـراهیـــم