دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

چقدر سادگی ِِ اگر....

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۰۱ ب.ظ

اگر...

(اینو ببینید من چیزی نگم)
موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۱۹
معصومـــه پــورابـراهیـــم