دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

برنامه ای برای ایران...

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۵۱ ب.ظ

اگر حزب اللّه لبنان و یمن نبودند...دریافت

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۱۹
معصومـــه پــورابـراهیـــم