دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

چقققققدر این اسمها اوشتلن

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۹ ق.ظ
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
۹۷/۰۵/۱۲
معصومـــه پــورابـراهیـــم