دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

جمله ای که من،روش حساسم

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۱۲ ب.ظ
((خدایا ممنون که عشقمو آفریدی))
واقعا این جمله اگه از ته دل باشه، چه جمله زیبایی میشه!
خدایا ممنون که ...انصافا الکی به کار نبرین،خیلی جمله ناب و خاصیِ
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۰۹
معصومـــه پــورابـراهیـــم