دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

این چه حالیست؟

پنجشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظتنها مخاطب خاص زندگی ام،یکتای من! این چه حالیست؟:)
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۷/۰۵/۰۴
معصومـــه پــورابـراهیـــم