دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

قسمت این بود...شکر

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۸:۳۶ ب.ظ

امروز از طرف یکی از برنامه های تلویزیونی پیام دریافت کردم و قرار شد یکی از شعرهای من رو بخونن واسه تیتراژ:)

خب دیگه منتظرم بشنوم ،نیتم خیره چون برای برنامه خاصی شعرمو فرستادم...

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۸
معصومـــه پــورابـراهیـــم