دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

میشه دوستم داشته باشی؟

شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ق.ظ

گاهی نباید گفت میشه منو ببخشی!؟باید گفت:میشه منو دوست داشته باشی؟

من حس میکنم میشه آدمارو بخشید اما دوست نداشت، اما نمیشه دوست داشت ولی نبخشید...


موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۶
معصومـــه پــورابـراهیـــم