دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

تا اطلاع ثانوی تعطیل...

جمعه, ۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۴۳ ب.ظ

موافقین ۲ مخالفین ۳ ۹۷/۰۴/۰۸
معصومـــه پــورابـراهیـــم