دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

چه شبی بود

سه شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۷ ق.ظ
ایران پرتغال ...مساوی...عجب بازی زیبایی...
بغضی که هم ناراحتی پشتش باشه هم شادی،یه بغض خاصِ،باارزشه،قیمتیِ
دیدن غیرت ایرانی بازیکنانمون غرورآفرین بود،تحسین برانگیز بود
چه خبر بود خونه ما!چه جیغ هایی چه فریادهایی چه لبخندهایی و در اخر چه بغضها و اشکهایی
ایرانم،باوجود تموم تحریمها،تموم فشارها،تموم آزارها،تموم دشمنی ها، مردانه ایستادی همیشه ایستادی....چقدر برای مظلومیتمون امشب بغض دارم چقدر زیاد چققققدر زیاد
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۰۵
معصومـــه پــورابـراهیـــم