دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

لذت میبرم از لذت هاش

سه شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۷، ۰۳:۴۸ ب.ظ

امروز توراه نگاش کردم،بهش لبخند زدم

همون که خیلی دوسش دارم همون که خیلی دوسم داره

یهو گفت: آل عمران

همینجوری نگام بهش بود

متوجه نگاهم شد

خندید

خندیدم

گفتم:یه وقتایی آهنگ گوش میدیم فکر می‌کنیم صداش آشناست، دقت میکنیم ببینیم کدوم خواننده بود!!!!شما آیه می شنوین فکر می‌کنید ببینید کدوم سوره ست...

چه لذتی داره نه؟

خندید و گفت خیلی، وقتی معنیش تو ذهنم مرور میشه لذت میبرم

گفتم: چون شما وقت دارید همون لحظه همراه صوت فکر کنید به معناش،ولی ما وقت داریم آیه رو به خاطر بسپاریم بعدا معنیشو بخونیم!

چشمک انداخت و بازم خندید

خدایا منم دلم میخواد خوووو:(((((باید تست کنم

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۰۵
معصومـــه پــورابـراهیـــم