دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

چه بر سرمان آمد؟

پنجشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ

دیروز تو مدرسه، یه تایم طولانی بحث سر مانتویی بود که پوشیده بودم.ازرنگش تا جنس و مدلش!


وقتی جلو همه معلما عین مانکن وایساده بودم تا مانتومو ببینن وگاهی معلما نزدیک میشدن که جنس مانتومو لمس کنن،بدترین حس دنیارو داشتم و یه حس عصبانیت بهم دست میداد که عجیب حالمو بد میکرد!

با خودم گفتم چطور یه زن از اینکه از بدنش جلو نامحرم تعریف کنن،یا مردها اونو به عنوان ابزار نگاه کنن حالش از خودش بهم نمیخوره!ابزار بودن ،بدترین حس دنیا خواهد بود برای زن،و چه بر سر ما زنها میاد که بدترین حس دنیارو انقدر راحت تحمل می کنیم!

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۲۳
معصومـــه پــورابـراهیـــم