دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

استاد دوست داشتنی من

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۰۸ ب.ظ

یعنی این بشر انقدر برام باارزش و قابل احترامِ که نمیتونم حدشو بگم...
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۲۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم