دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

دوستت دارم

چهارشنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۶:۰۱ ق.ظ

جایی هستیم که نمیتونستم گوشیمو واسه اذان صبح زنگ بذارم،حتی اذان گوشیمم قطع کرده بودم که بچه های کوچیک بیدار نشن، یعنی مجبور بودم.با یه درماندگی خاصی تسلیم شدم و گفتم:چیکار کنم!خدایا نمیشه!به فکر بندت باشم یا نماز صبحم!خودت صدام کن.

با اللّه اکبر مسجد محل بیدار شدم امروز!چشمامو که باز کردم اللّه اکبرو شنیدم و بالبخند بیدارشدم!من خواب سطحی ندارم و خودم میدونم بیدار کردن من کار آسونی نیست.

نیت قلبی مارو خیلی خوب میفهمه،باهاش روراست باشیم،به خودم میگم،معصومه با خدا صادق باش،خودتو گول نزن با بهانه های الکی،تمام ثانیه ها نگاهش بهت هست ،ازته دل ازش بخواه

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۱۵
معصومـــه پــورابـراهیـــم