دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

همین الان یهویی

شنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۱۶ ب.ظ
سال نو شد
احوال من اما...
هنوز در تقویم هیچ سالی نو نیست!
بیا تا...
تمام عمرم نو شود
موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۱۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم