دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

:)

سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ق.ظ
نماز جماعتو با بچه ها خوندیمو بعدشم یه ناهار کوچولو زدیمو رفتیم سراغ کارامون،برادرا مشغول زدن بنر و درست کردن مکان پذیرایی شدن و خواهرا هم نشستیم تو مسجدو باهمکاری هم بسته بندی می کردیم وسیله هارو.بعدشم رفتیم و هفت سین کوچولو چیدیم رو میز و از رهگذرای شهر پذیرایی کردیم...
ممنونم از خدا:)
موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۲۹
معصومـــه پــورابـراهیـــم