دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب

دل نوشتـه

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۲ ق.ظ

نگفتــه بودی دوستــم داری
اما...
گفتــه بودی،آدم!
وقتش را که با کسی می گذراند،یعنـی...
دوستــش دارد.

نمیدانم!من کسی نبودم یا...
تو آدم نبودی؟!

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۱۲
معصومـــه پــورابـراهیـــم