دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

عیــد مبـــارک

شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۴:۱۷ ب.ظ


گفتم تو این روز بزرگ که قراره بابت چنین نعمتی سپاسگذار خدا باشیم منم به شکرانه ی این موهبت، چندتا از جملات حضرت علی(ع) از نهج البلاغه رو بنویسم.خیلی سخت بود انتخاب چون واقعا هرجملشون یه راه جدید و یه خط جدید واسه ادامه راهمون میتونه باشه.

 

قدرت نداشتن بر گناه نوعی پاکدامنی است.

کسی که زیاد یاد مرگ کند از دنیا به کم و اندک راضی گردد.وکسی که بداند گفتارش از جمله اعمال اوست سخنش مگر در آنچه او را مهم است کم می شود.

بزرگترین عیب آن است که عیب دانی صفتی را که مانند آن در خودت باشد.

مرد باغیرت هرگز زنا نمی کند.

ایمان عبد صادق نیست مگر اینکه اعتمادش به آنچه نزدخداست از آنچه دردست خود دارد بیشتر باشد.

تلخی دنیا شیرینی آخرت،و شیرینی دنیا تلخی آخرت است.

از آزار و جفای اهل دنیا چشم بپوش وگرنه هرگز خشنود نخواهی شد.

شکیبایی به اندازه مصیبت می رسد.و آن که زمان مصیبت جزع کند ثوابش نابود می شود.

خداوند روزی تهیدستان را در ثروت اغنیا واجب نموده،تهیدستی گرسنه نماند جزبا منع ثروتمند،و خداوند والامقام،گرسنگی فقیران را از ثروتمندان بازخواست خواهد کرد.

برای فهمیدن بپرس نه برای به سختی انداختن طرف مقابل،چرا که نادان یادگیرنده شبیه به عالم است،و عالم بی انصاف شبیه به نادانی است که برای زحمت دیگری سوال می کند.

آن که به خاطر دنیا غمناک شد بر قضاء خداوند خشمگین شده.و هر کس از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند از پروردگارش شکایت کرده.و هرکه ثروتمندی را به خاطر ثروتش فروتنی نماید دوسوم دینش از دست رفته.و هر کس قرآن را قرائت نموده و مرده و وارد آتش گشته از کسانی است که آیات خدارا مسخره گرفته.و هرکس دلش به عشق دنیا شیفته شد دلش به سه چیز دنیا خواهد چسبید:اندوهی که اورا رها نکند،وحرصی که او را ترک ننماید،وآرزویی که آن را درنیابد.

اول پاداشی که بردبار از بردباریش می برد آن است که مردم در مقابل جاهل یارش می شوند.

اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار،چرا که کم است کسی خودرا شبیه قومی کند و از زمره آنان نشود.


موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۱۸
معصومـــه پــورابـراهیـــم