دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

بـــــــلــه!

پنجشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳ ب.ظ

هیچ شبی مثل امشب نیست،امشب مثل دیشب نیست،دیشب مثل امشب نیست،امشب مثل امشب نیست،هیچ شبی مثل اون شب نیست
من :|
امشب :|
دیشب :|
هیچ شب :/
اون شب O_o
برگرفته از جشن عروسی همسایه :)
شب مهمیِ خووووو،خواننده دروصفش عاجز شده:)غیرقابل توصیف که میگن یعنی این،من فهمیدم.

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۱۶
معصومـــه پــورابـراهیـــم