دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

عاشقانه ای برای تو

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۱۰ ق.ظ

تکمیلش کردم،اینم یه عاشقانه دیگه برای خدای خوب و قشنگِ هممون:

 

یک عمر خطاکردمو هربار ندیدی

           با هرچه خطا بود مرا باز خریدی

                      آن عاشقِ دل خسته که گویند تو هستی

                                            بااینکه بدم از منِ بد، دل نبریدی

من عهد خودم باتو شکستم تو نراندی

               من دور شدم،سمت خودت باز تو خواندی

                           آن عاشقِ دل خسته که گویند تو هستی

                                             من رفتمو هربار تو بودی،تو که ماندی

گفتی که بیا یک قدم از تو نَشِنیدم

              گفتی که بیا راه همین است ندیدم

                       آن عاشقِ دل خسته که گویند تو هستی

                                      افسوس که من دیر به این عشق رسیدم

دروصف تو عاجزتر از آنم که آنم

             بایادتو من خوب تر از خوب جهانم

                        ای معجزه زندگی این منِ تنها

                                 تعبیری ازاین معجزه جز عشق ندانم

از هر که به جز تو دل و امید بریدم

               دیر آمده ام گرچه ولی زود نرانم

                           شرمنده زروی توام ای یار وفادار

                                            بگذار که در راه تو دلدار بمانم

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۱۵
معصومـــه پــورابـراهیـــم