دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

 

"شوهرم میگه اگه رأی بیاره از فردا باید شالتو دربیاری چادر سر کنیااااا"

"وای اگه بیاره دیگه دانشگاه ها،مختلط نیست"

"میگن کنسرتا همه لغو میشه،شادی ازبین میره"

.

.

دلم برای پیروز شدگانِ این میدان می سوزد!

از اینکه جمعیتِ آنها بیشتر بود غصه دارم...من روی   آنها حساب میکردم...ناراحتم نکردند،ناامیدم کردند.از اینکه به ما بخندند غمگین نیستم،ازاینکه به آنها بخندند غمگینم،چون....برای اثبات خواب بودنمان،تعدادشان بیشتر بود.


نامه استاد رائفی پور به آقای مقصودلو غصه دارم کرده،دلم از مردم کشورم گرفته....همین.

برای اولین بار بود که میشنیدم این آهنگ آقای مقصودلو رو...

خسته از دروغ و بهت و بغض و فحش و ناسِزا

یه کمی محل به دردِ قلبِ سردِ ما بذار

میگن هر وقت که بریدی از همه کس و همه جا برو پابوسِ امام رضا امام رضا

 

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۳۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم