دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

دیالوگ ماندگار

پنجشنبه, ۹ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ

 وقتایی که دستمون به چیزی نمیرسه دلمون واسش میتپه می دویم،ولی وقتی بهش میرسیم، اونوقت می بینیم چه طبل توخالی بود اون همه احساسات.هر وقت یه چیزیو داشتیو دلت تپید اونوقت عشقه

)بابک کریمی/داره صبح میشه(

چقدر چقـــــدر دوست داشتم این تیکه آخرو(هر وقت یه چیزیو داشتیو دلت تپید اونوقت عشقه)عالی بووووووود عاااااللللللی

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۵/۱۰/۰۹
معصومـــه پــورابـراهیـــم