دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

مراقب باش...

پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۰۸ ق.ظ

گاهی نمی بخشمت،یعنی هنوز وقت "داری" واسه جبران.یعنی واسه فراموش کردن اشتباهت،کمکم کن.
اما...
بخشیدمت،یعنی وقت "داشتی" واسه جبران.یعنی تنهایی تلاش کردم واسه فراموش کردن اشتباهت.
مراقب باشیم که آدما تنهایی نبخشنمون چون دردش بیشتره

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۵/۰۹/۱۱
معصومـــه پــورابـراهیـــم