دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

همین الان یهویی

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ

 

 هرچیزی راچندبارتکرار میکردند...اما من فقط زمزمه میشنیدم!جوابم مطابق سوال ها نبود،این را میفهمیدم....وفقط خودم میدانستم که حواسم همراهم نیست.درست جلوی در،قبل از ورود به اتاق کارش،آن راپرت کردم تا دیگر...جمع او نشود....

موافقین ۶ مخالفین ۱ ۹۴/۰۸/۲۳
معصومـــه پــورابـراهیـــم

نظرات  (۵)

شبه شعر بود؟!
تا جاییش زیبا بود
ولی تیکه آخرش که جلوی در اتاقش رو اصن نفهمیدم چی شد!!!
پاسخ:

نه دوست جانم:) یه متن سادست....درمورد کسی که قبل ازورود به جایی،حواسشو پرت میکنه که وقتی وارد شد حواسش جمع اونی نشه که نباید!ولی خب از کسی که بدون حواسش میره جایی نباید انتظار زیادی داشت...کل داستان همینه....اوکی؟

جمله خودت بود؟! خیلی زیبا بود، و البته توضیحتو که خوندم بهتر فهمیدم منظورتو :)
پاسخ:
آره عزیزجون اکثرپست های وب جمله های خودمه درغیراینصورت حتما خودم ذکر میکنم منبعش رو . ممنون:)راستش توضیحاتو ازتوخودمتن بریدم تانتیجه نهایی جوری که میخواین نه جوری که میخوام برداشت بشه
خخخخ
پاسخ:
چرا خووووو!ولی اشکالی نداره بخند به روی دنیا دنیا به روت بخنده:)
حواس هیچکس پرت نمیشه مگر آنکه نابینا باشه. اون ظاهر قضیه بود.
پاسخ:
آقا سروش:)سلام .واقعا نمیشه!اما من میتونم حواسموپرت کنم ها!یعنی میتونم ببینم ولی نبینم.البته دربعضی مواقع
ای کاش این خندهای الکی باعث بشه که دنیا به روم بخنده ...
پاسخ:
 من ازصمیم قلب همین آرزو رودارم براتون.بخندین دنیارونباید جدی گرفت...