دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

( بــه آنچـه فکـرمی کنـی،بینــدیـش )

دســت نوشــت

وقـــتــی قـــلـــب هــســـت،هــمـه چیـــز هســـت،حتـــی...پــــای نــداشــتــه ات.
________________________________
تمــام نوشــته هــای ایـــن وب،متـــعلــق بــه شـخــص خودمــه جــــز...مــواردی که ذکــر مـــی کـنــــم.

پیام های کوتاه
  • ۸ آذر ۹۷ , ۱۲:۴۲
    5آذر
بایگانی
پربیننده ترین مطالب
  • ۹۴/۰۸/۱۰

کســـی را دوســـت مــی دارم...

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۲، ۰۳:۴۲ ب.ظ
قــول داده ام پــای قولـــم بمــــانم ؛ مـــی مـانم چون دوســـتش دارم... میـدونـی کــه دوســت نـــدارم بگـــم اونـــی که تو قلبـــمه و به خاطــرش چشمــامو رو بقــیه میــبندم تویــی نه بنــده هـــات...  دوســـــت نــــــــدارم بگـــــــــم ،پـــس سکـــوت میـــکنم ... خدایـــــــا صبــــــــر میــــــــــخوام!واسـه مشتـــــــری همیـشگیـــــت ارزون حســـــاب کـــــن...
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۳/۰۸
معصومـــه پــورابـراهیـــم